Modlitwa w pallotyńskich parafiach w intencji misji i powołań

Rok Życia Konsekrowanego, przeżywany w 2015 r. w Kościele z woli Ojca Świętego Franciszka oraz Krajowy Kongres Misyjny zorganizowany w Polsce pod hasłem Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału – to okazje do szczególnego dziękczynienia Bogu za misjonarzy. W odniesieniu do tych wydarzeń w pallotyńskich parafiach w Polsce odbywają się w 2015/2016 r. Niedziele Misyjne, przeprowadzane przez ks. dra Grzegorza Młodawskiego SAC, Dyrektora ds. Misji i Pomostu. Owocem ich jest modlitwa w intencji misji i powołań kapłańskich i zakonnych, która jest zanoszona do Boga w odwiedzonych parafiach. Prezentujemy wykaz parafii oraz datę modlitwy zapraszając Wiernych do włączenia się w modlitwę parafialną.

 

Ojcze nasz!

Niech wszystkie narody poznają Ciebie,

Boga prawdziwego i Syna Twojego,

Jezusa Chrystusa.

Niech misjonarze i misjonarki,

idąc na cały świat i głosząc Ewangelię,

zostaną właściwie przyjęci przez ludzi.

Ojcze nasz!

Daj zdrowie i siły misjonarzom,

aby mogli działać wśród ludzi potrzebujących pomocy,

nauczać ich i głosić Słowo Boże.

Czuwaj nad tymi,

którzy głoszą miłość i zbawienie.

Pomagaj im i dodawaj otuchy

w chwilach trudnych.

Niech w tym rozszerzaniu Królestwa Bożego

pomaga im Matka Boża.

Amen.

 

Papieskie Intencje Misyjne na rok 2016

Styczeń

Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały pośród chrześcijan.

Luty

Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań pomiędzy chrześcijanami i ludami Azji.

Marzec

Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu swojej wiary byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Kwiecień

Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Maj

Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

Czerwiec

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji.

Lipiec

Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów poprzez misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem.

Sierpień

Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Wrzesień

Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Październik

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

 Listopad

Aby w parafiach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia.

Grudzień

Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

 

Zawsze powinniśmy odważnie i z radością,
z szacunkiem proponować spotkanie z Chrystusem,
nieść Jego Ewangelię.

 

Jezus przyszedł do nas, aby nam wskazać drogę zbawienia,
i powierzył również nam misję nauczania,
aby ją wszyscy poznali, aż po krańce ziemi.
Często widzimy, że uwydatnia się i promuje przemoc, kłamstwo, błędy.
Sprawą naglącą jest, by w naszych czasach ukazywać piękno życia
według Ewangelii poprzez jej głoszenie i świadectwo o niej,
czyniąc to także wewnątrz samego Kościoła.
W tej perspektywie bowiem ważne jest,
aby nigdy nie zapominać o fundamentalnej zasadzie każdego głosiciela Ewangelii:
niemożliwe jest głoszenie Chrystusa bez Kościoła.
Ewangelizowanie nigdy nie jest aktem odosobnionym,
indywidualnym, prywatnym, ale zawsze eklezjalnym.

Franciszek pp

 

Rok Życia Konsekrowanego, który przeżywaliśmy w Kościele z woli Ojca Świętego Franciszka oraz Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w 2015 r. pod hasłem Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału - to okazje do szczególnego dziękczynienia Bogu za misjonarzy. W odniesieniu do tych wydarzeń w pallotyńskich parafiach w Polsce odbyły się w latach 2015/2016 Niedziele Misyjne, przeprowadzone przez ks. dra Grzegorza Młodawskiego SAC, Dyrektora ds. Misji i Pomostu. 

Owocem ich jest modlitwa w intencji misji i powołań kapłańskich i zakonnych, która jest zanoszona do Boga w odwiedzonych parafiach. Prezentujemy wykaz parafii oraz datę modlitwy zapraszając Wiernych do włączenia się w modlitwę parafialną.

 

ZĄBKI – SEKRETARIAT DS. MISJI I POMOSTU – w każdy piątek podczas półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w codziennej Mszy św. dla pracowników Sekretariatu przed rozpoczęciem pracy. W czasie tej Mszy św. pracownicy modlą się w intencjach misyjnych oraz nadesłanych przez dobrodziejów misji.

♥ SANDOMIERZ – PARAFIA PW. CHRYSTUSA KRÓLA JEDYNEGO ZBAWICIELA ŚWIATA – w każdy poniedziałek podczas nabożeństwa różańcowego.

RADOM – PARAFIA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas wieczornego nabożeństwa.

CZARNA – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas wieczornego nabożeństwa.

KIELCE/KARCZÓWKA – KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA – w każdą ostatnią niedzielę miesiąca podczas nabożeństwa różańcowego sprawowanego po Mszy św. o godz. 8.00.

OTWOCK/UL. ŻEROMSKIEGO 6 – PARAFIA PW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – w każdy piątek podczas wieczornego nabożeństwa o godz. 17.30 oraz na odprawianej następnie Mszy świętej.

MAZOWSZANY – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas zmiany tajemnic różańcowych.

KRAKÓW – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA – w trzecią środę każdego miesiąca podczas Mszy świętej wieczornej.

OŁTARZEW – PARAFIA PW. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – w pierwszą środę każdego miesiąca podczas nabożeństwa fatimskiego.

WRZOSÓW – KAPLICA PUBLICZNA PW. NAJŚWIĘTSZEJ BOŻEJ RODZICIELKI MATKI KOŚCIOŁA – w pierwszą sobotę każdego miesiąca podczas nabożeństwa za misje.

SZYMONKA – PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przed Mszą świętą o godz. 8.30 oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia przed Mszą świętą.

JAROSZOWICE – PARAFIA PW. ŚW. IZYDORA – w każdy drugi piątek miesiąca podczas nabożeństwa o godz. 15.00.

BÓBRKA – PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas wieczornego nabożeństwa.

BIAŁA NIŻNA – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas półgodzinnej adoracji przed Mszą świętą i podczas Mszy świętej.

OSTROŁĘKA – WOJCIECHOWICE – PARAFIA PW. ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA – w każdy czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 17.00-18.00.

ZAKOPANE – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ NA KRZEPTÓWKACH - w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

HODYSZEWO – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POJEDNANIA – w każdy drugi czwartek miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

WARSZAWA – PARAFIA PW. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas różańca o godz. 17.30.

RYN – PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – w każdy czwartek o godz. 17.30 podczas nabożeństwa w intencji powołań kapłańskich i misyjnych.

LUBLIN – PARAFIA PW. WIECZERZY PAŃSKIEJ – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.

SIERPC – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SIERPECKIEJ, PANI NIEZAWODNEJ NADZIEI – w każdą środę o godz. 18.00 podczas Mszy świętej i nabożeństwa do Matki Bożej Sierpeckiej.

OŻARÓW MAZOWIECKI – SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ – w każdy pierwszy piątek miesiąca podczas Wieczoru Miłosierdzia o godz. 20.00.

KUTNO – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH – w każdą pierwszą sobotę miesiąca podczas różańca o godz. 17.30.

KIELCE – PARAFIA PW. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas nabożeństwa powołaniowego o godz. 17.30.

OTWOCK – PARAFIA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP – w każdą środę podczas nowenny do św. Józefa o godz. 17.30.

CELINY – PARAFIA PW. ŚW. JÓZEFA – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę