1 września 2019 r. pallotyni otrzymali nową parafię w Sabtoana.

Oficjalna inauguracja parafii pw. św. Faustyny odbyła się 13.01.2020 r. Uroczystościom przewodniczył kard. Philippe Nakellentuba Ouédraogo z Wagadugu. W darze od wdzięcznych parafian otrzymał szczególny prezent.

Zawierzamy nową parafię św. Faustynie i św. Wincentemu Pallottiemu. Niech posługa misjonarzy umacnia wiarę i niesie pokój wiernym z parafii Sabtoana oraz całemu krajowi.

 

 

 

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę